W chwili obecnej lista rozstrzygniętych postępowań przetargowych jest pusta