Postępowania przetargowe w toku

NazwaNumer sprawyRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Zakup wraz z dostawą chromatografu gazowego sprzężonego z kwadrupolowym spektrometrem masAKDZ.261.32.2019.DRdostawa2020-04-14
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia magazynu odczynników chemicznych zlokalizowanego w piwnicy na pomieszczenie socjalne w budynku Dydaktycznym Patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9 w BydgoszczyAKDR.2110.15.2020robota budowlana2020-05-04
Prace remontowe i instalacyjne w budynku Audytoryjnym przy ul. M. Skłodowskiej Curie 9 w BydgoszczyAKDR.2110.18.2020robota budowlana2020-05-05
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy na lata 2020-2022ASDG.262.8.2020usługa2020-05-08
Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na pierwszy rok odpłatnych stacjonarnych studiów anglojęzycznych prowadzonych w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na rok akademicki 2020/2021 ASDG.262.7.2020usługa2020-05-22
Zakup wraz z dostawą unitu laryngologicznego z wyposażeniemAKDZ.261.5.2020.DRdostawa2020-06-01
Termomodernizacja dachu zabytkowego budynku dydaktycznego przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy wraz wymianą 1 kompletu drzwi zewnętrznych i remont dachu Sali gimnastycznej AKDR.2111.1.2020robota budowlana2020-06-03
Zakup wraz z dostawą laboratoryjnych urządzeń chłodniczychAKDZ.261.9.2020.DRdostawa2020-06-05