Postępowania przetargowe w toku

NazwaNumer sprawyRodzaj zamówieniaTermin składania ofert/wniosków
Zakup wraz z dostawą aparatu do badania uwalniania substancji leczniczej z form leków z kolektorem frakcji oraz oprzyrządowaniemAKDZ.261.2.2022.ATdostawa2022-06-10
Zakup wraz z dostawą mebliAKDZ.261.5.2022.KJdostawa2022-06-29
Zakup wraz z dostawą systemu do analizy jakościowej i ilościowej DNA i RNAAKDZ.261.9.2022.KJdostawa2022-11-14
Zakup wraz z dostawą enkapsulatoraAKDZ.261.5.2023.MOdostawa2023-03-27
Remont wraz z przebudową pomieszczeń na potrzeby Kliniki Położnictwa Trakt Porodowy w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybudujAKDR-01.261.1.2023robota budowlana2023-04-04
Zakup wraz z dostawą mebliAKDZ.261.3.2023.KJdostawa2023-04-05
Zakup wraz z dostawą cyfrowego cytometru przepływowegoAKDZ.261.6.2023.MOdostawa2023-04-11
Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem AKDZ.261.4.2023.DOdostawa2023-04-17
Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachu w budynku przy ul. Karłowicza 24 w BydgoszczyAKDR.261.2.2023robota budowlana2023-04-18
Kompleksowy remont auli (sala wykładowa nr 35) w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w BydgoszczyAKDR.261.1.2023robota budowlana2023-05-08
zakup wraz z dostawą wielodetekcyjnego czytnika mikropłytkowego z pomiarem fluorescencji opartym o układ filtrowy i monochromatoryAKDZ.261.11.2023.MOdostawa2023-07-20
Zakup wraz z dostawą mebli AKDZ.261.10.2023.KJ dostawa2023-07-31
zakup wraz z dostawą wielodetekcyjnego czytnika mikropłytkowego z pomiarem fluorescencji opartym o układ filtrowy i monochromatoryASDA.261.1.2023.MOdostawa2023-09-11
Modernizacja zewnętrznego układu wodociągowego zasilającego Szpital w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybudujAKDR-01.261.3.2023robota budowlana2023-10-13
Zakup i dostawa aparatu do analiz PCR w czasie rzeczywistym z oprogramowaniem do wykonywania fluorescencyjnego PCR oraz oprogramowaniem do genotypowania próbek w oparciu o termiczną denaturację dsDNAASDA.261.3.2023.KJdostawa2023-10-18
Zakup wraz z dostawą zestawu klatek dla myszyAKDZ.261.12.2023.ATdostawa2023-10-20
Przebudowa pomieszczeń 021a, 021b i 021c wraz z przebudową ściany zewnętrznej i instalacji gazowej w budynku Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Jurasza 2 w BydgoszczyAKDR.261.9.2023robota budowlana2023-10-27
Modernizacja głównych ciągów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych w budynkach Szpitala w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybudujAKDR-01.261.2.2023robota budowlana2023-11-06
Prace budowlane i instalacyjne w budynku Diagnostycznym Patomorfologii przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 w BydgoszczyAKDR.261.10.2023robota budowlana2023-11-14
Remont pokrycia dachu budynku Diagnostycznego Patomorfologii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy AKDR.261.12.2023robota budowlana2023-11-22
Roboty budowlane i instalacyjne w budynku Audytoryjnym CM przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 w BydgoszczyAKDR.261.11.2023robota budowlana2023-11-23
Zakup wraz z dostawą zestawu do elektroforezy, suchego transferu oraz obrazowania białek i kwasów nukleinowychASDA.261.4.2023.MOdostawa2023-11-28
Zakup wraz z dostawą podemonstracyjnego inkubatoraASDA.261.7.2023.MOdostawa2023-12-19
Zakup wraz z dostawą zestawu próżniowo-gazowegoASDA.261.8.2023.MOdostawa2023-12-20
Rozbudowa oraz remont budynków dydaktycznych przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy AKDR.261.13.2023robota budowlana2024-01-08
Zakup wraz z dostawą urządzenia do badania urodynamicznego oraz cystoskopówASDA.261.6.2023.KJdostawa2024-01-12
Zakup wraz z dostawą mebliAKDZ.261.13.2023.ATdostawa2024-01-19
Zakup wraz z dostawą inkubatoraASDA.261.9.2023.MOdostawa2024-01-26