Budowa budynku przeznaczonego na cele medyczne oraz lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR realizowanych w ramach inwestycji pn. „Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy”

Numer sprawy: AKDR-01.2110.1.2020
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Termin składania ofert/wniosków: 2020-08-07