Zakup wraz z dostawą łóżek szpitalnych

Numer sprawy: AKDZ.261.26.2019.KJ
Rodzaj zamówienia: dostawa
Termin składania ofert/wniosków: 2019-10-23