Zakup wraz z dostawą aparatu USG

Numer sprawy: AKDZ.261.25.2019.DR
Rodzaj zamówienia: dostawa
Termin składania ofert/wniosków: 2019-10-24