Roboty budowlane dla wybranych pomieszczeń i elementów budynku Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 46 w Bydgoszczy

Numer sprawy: ADDR.2110.78.2019
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Termin składania ofert/wniosków: 2019-10-03