Dach zabytkowego budynku dydaktycznego przy ul. Świętojańskiej 20 w Bydgoszczy

Numer sprawy: ADDR.2111.1.2019
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Termin składania ofert/wniosków: 2019-10-01