• Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

    Do odczytania treści ogłoszeń niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader